S L U Ž B Y 

 

 

  

stavební práce

   rekonstrukce

   zateplování a odvodnění budov

   kladení zámkové dlažby

   základové desky na klíč

výroba kamenobetónových bloků

 

    

 

  

prodej substrátů

 

 

písky

zemina

recykláty

štěrky

mulčovací kůry
 

terénní úpravy

 

výkopy základů a základových pásů

terénní úpravy rovinných i svažitých terénů

výkopy pro bazény

nakládání a přemísťování zeminy a jiných materiálů

hloubení rýh pro inženýrské sítě

výstavba zpevněných ploch a komunikací

výkopové a zahrnovací práce

jiné zemní či výkopové práce

výkopy pro inženýrské sítě (vodovod, plynovod, kanalizace)

demolice objektů

zimní údržba komunikací

rovnání a svahování terénů
 

bourací a demoliční práce

 

demolice objektů

odvoz a úklid demoličního odpadu
 

nákladní autodoprava

 

doprava stavebního materiálu

doprava zemin a sypkých materiálů

 

  


 
 
 
 

Optimalizováno pro IE 6+, rozlišení 1024/768+